Indkaldelse til ordinær generalforsaming 2022:

Mandag den 21/3-2022 kl. 18.15

Klub Ejby, Statenevej 46-48, 2600 Glostrup.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent
  2. Formandens beretning (2021)
  3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab (2021)
  4. Indkomne forslag
  5. Valg til bestyrelsen, samt suppleantposter (Vi søger pt. 2 nye voksenmedlemmer til bestyrelsen og derudover er der en/to ledige juniorpladser)
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant (Claus genopstiller)

Forslag der ønskes forelagt på generalforsamlingen, skal være skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Kategorier: Nyheder