Generalforsamling 2024: Nye vedtægter, nyt kontingent & farvel til to bestyrelsesmedlemmer

Kære alle medlemmer, På Generalforsamlingen den 20. marts 2024 blev det besluttet at opdatere klubbens vedtægter med følgende ændringer. Alle forslag blev vedtaget. Forslag 1: Følgende ønskes tilføjet til vedtægternes §4: Stk. 3.: Alle klubbens medlemmer er automatisk også medlem af Landsorganisationen 4H. Stk. 4.: Kontingentet er rullende og gælder Læs mere…