Hunde/katte:
Skal være basisvaccinerede mod parvovirus, hunde- og kattesyge samt influenza – efterfulgt af en årlig vaccination, senest 10 dage før dyrskuet. Hunde skal endvidere være ansvarsforsikrede. Vaccinationsattest skal medbringes og vises ved indsyning.

Kaniner og smådyr:
Skal være fri for utøj. Kaniner med unger under 4 uger må ikke udstilles.

Fjerkræ og fugle:
Skal være mærket, således at deres oprindelse og identitet kan fastslås. 30 dages reglen for fjerkræ betyder, at det er forbudt at føre fjerkræ fra en besætning, hvis der indenfor de sidste 30 dage er indsat fjerkræ i besætningen. Skal komme fra en ejendom hvor der ikke er konstateret smitsomme sygdomme inden for den sidste måned. Der skal foreligge vaccinationskort mod newcastle disease med dyrlægestempel ved ankomst til dyrskuet.

Generelt:
Besætninger som tidligere har været under mistanke om/haft udbrud af smitsom husdyrsygdom vil de givne retningslinjer fra fødevareregionen være gældende.

Alle dyr skal være sunde og raske og fri for utøj.

Dyrskuets ledelse tager forbehold for ændringer i veterinærlovgivning, eventuelle lovbefalede skærpelser af ovenstående på tidspunktet for afholdelses af børnedyrskuet vil altid være gældende.