Generalforsamling 2023

30mar18:1520:00Generalforsamling 2023Indkaldelse følger...18:15 - 20:00 Klub Ejby, Statenevej 46, 2600 Glostrup

Detaljer

Endnu et år er gået og det er endnu en gang tid til generalforsamling i Ejby – Glostrup 4H.

Generalforsamlingen afholdes torsdag den 30/3-2023 klokken 18.15 i Klub Ejby, Statenevej 46-48, 2600 Glostrup.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent
  2. Formandens beretning (2022)
  3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab (2022)
  4. Indkomne forslag
  5. Valg til bestyrelsen, samt suppleantposter (Formanden er på valg i år og derudover er der to ledige juniorpladser)
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant (Claus genopstiller)

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene vil efterfølgende blive eftersendt som supplement til denne indkaldelse.

Der vil blive serveret lidt lækkert aftensmad til alle deltagere, det kræver blot tilmelding på siden herunder OG efter generalforsamlingen fortæller vi selvfølgelig om kommende aktiviteter samt Roskilde Dyrskue.

Vi glæder os meget til at se mange af jer til en hyggelig aften.

Tilmelding til spisning kan ske på linket her: https://ejby-glostrup4h.dk/gf-2023/

Tidspunkt

30. marts 2023 18:15 - 20:00

Lokation

Klub Ejby

Statenevej 46, 2600 Glostrup

Andre aktiviteter

0 Kommentarer