Indkaldelse til Generalforsamling i Ejby – Glostrup 4H den 20. marts 2024 kl. 18.30 på Statenevej 46, 2600 Glostrup

Der vil serveres let aftensmad ved generalforsamlingen, hvorfor tilmelding til spisning er nødvendig senest den 15. Marts. Tilmelding sker på mail til [email protected]. Der er fire ledige pladser i bestyrelsen, hvoraf to skal være juniorbestyrelsesmedlemmer. Måske noget for dig? Eller en du kender?

Dagsorden

 1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent
 2. Formandens årsberetning
 3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg til bestyrelsen, samt suppleantposter, skriftlig afstemning
  1. Formandsposten er ej på valg
  1. Kassererposten er på valg. Mikkel Steffensen genopstiller.
  1. Øvrige bestyrelsesposter
   1. Sanna & Louise genopstiller ikke.
   1. Line & Janne genopstiller
 6. Fastsættelse af kontingent
  1. Bestyrelsen foreslår at hævekontingent fra 200 kroner årligt til 250 kroner årligt for almindeligt medlemskab.
  1. Bestyrelsen foreslår at Instruktørkontingent og støttekontingent forbliver uændret på 75 kroner årligt.
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Forslag

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal skrifteligt være formanden i hænde senest den 12. marts 2024. Forslag sendes til [email protected]

Kategorier: Nyheder