Indkaldelse til ordinær generalforsaming 2021:

Lørdag den 25. september 2021 kl. 10

Klub Ejby, Statenevej 46-48, 2600 Glostrup.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent
  2. Formandens beretning (2020)
  3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab (2020)
  4. Indkomne forslag
  5. Valg til bestyrelsen, samt suppleantposter (Vi søger pt. 1 nyt voksenmedlem til bestyrelsen og derudover er der en/to ledige juniorpladser)
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant (Claus genopstiller)
  8. Eventuelt

Forslag der ønskes forelagt på generalforsamlingen, skal være skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Indbydelsen kan downloades her.

Kategorier: Nyheder